Minskad inverkan på koldioxid-avtrycket

Alltsedan introduktionen av den senaste generationen destinationsskyltar, Ultima, för fyra år sedan har Mobitecs kunder minskat inverkan på koldioxid-avtrycket med ca 20 000 ton koldioxid.

Ultima destinationsskyltar är mycket lättare viktmässigt och använder dessutom betydligt mindre ström än andra destinationsskyltar. Detta är bara en av anledningarna till varför Mobitecs bussdestinationsskyltar används så brett av kollektivtrafikoperatörer i såväl Europa som Mellanöstern, Asien, Australien, Nya Zealand, Nordamerika och Sydamerika. Under bara de senaste 12 månaderna har minskningen av koldioxidavtrycket varit 8 000 ton. De 20 000 ton som tidigare nämnts motsvarar 100 000 000 kilometer körning med en genomsnittlig bil.

Att förbättra energieffektiviteten är högsta prioritet för vårt utvecklingsteam. Minskningen på Ultima skyltarnas strömförbrukning med 60 % och vikten med 50 % jämfört med andra destinationsskyltar reducerar bränsleförbrukningen hos en buss i drift med 80-100 liter diesel per år.

Destinationsskyltar som levereras av våra systervarumärken – Lawo, Gorba och Luminator – har också införlivat samma designfilosofi som Ultima skyltarna och har nått likvärdiga minskningar av sina koldioxidavtryck på senare år.

Mobitec, Lawo, Gorba och Luminator är en del av Luminator Technology Group (LTG). LTG är en global marknadsledare för design och leverans av innovativa passagerarinformationssystem ombord på kollektivtrafik.

För ytterligare information vänligen kontakta LTG Sweden AB
VD Peter Johansson
+46 722 29 27 99
peter.johansson@mobitec.eu

0 thoughts on “Minskad inverkan på koldioxid-avtrycket”

Leave a Reply