Mobi Info Edit – MIE

Mobi Info Edit (MIE) är ett mjukvaruprogram för utformning av texter och grafik som sedan överförs till Mobitecs informationssytem.

MIE har utvecklats i nära samarbete med våra kunder, vilket har resulterat i ett användarvänligt program med avancerad funktionalitet.

  • Lätt att använda
  •  Automatisk textformatering
  •  Hanterar alla språk

Produktblad

MIE 02029-R4 EN

Category:

Description

Programvaran finns i två versioner, MIE Basic och MIE Advanced.

MIE Basic ersätter programvaran ZEdit. Med Basicversionen kan du skapa texter för yttre skyltar.

MIE Advanced ger stöd för vårt kompletta produktsortiment.

Med Advancedversionen kan du skapa texter för yttre och inre skyltar, lägga upp en linjebeskrivning d.v.s. rutthantering, samt hantera röstutrop

Mobi Info Edit – MIE

There are two software versions, Mobi Info Edit Basic and Mobi Info Edit Advanced.

Mobi Info Edit Basic replaces the ZEdit software. The Basic version allows you to create texts for exterior signs.

Mobi Info Edit Advanced supports our complete product range.

The Advanced version allows you to create texts for both exterior and interior signs,

set up a route description and manage next-stop announcements.