MobiLED Ultima

Mobitec’s nya skyltgeneration, MobiLED Ultima tar dig till framtiden.

Den ultralätta, ultratunna och mycket energisnåla skylten är helt överlägsen när vi pratar

miljövänlighet och minskade livscykelkostnader – den är i alla avseenden den ultimata LED-skylten

Produktblad

MobiLED Ultima 03103-R4 SE

 

Category:

Description

En viktminskning med upp till 50% jämfört med tidigare skyltar och minst 20% reducerad strömförbrukning

bidrar till lägre bränsleförbrukning och driftkostnader – ett mycket viktigt bidrag till förbättrad driftsekonomi

för alla fordonsoperatörer och ett bidrag till mindre miljöpåverkan från busstrafiken.

 

Tack vare sin ultratunna design är MobiLED Ultima lättplacerad och mycket enkel att installera.

Skylten har en attraktiv design och som tillval finns rundade sidoprofiler som gör att den visuellt smälter in väl i fordonet.

Installation underlättas också av MobiLED Ultimas låga vikt. Matningsspänningen kan variera från 9 till 36 volt varför MobiLED Ultima

fungerar i både 12 V och 24 V system. Dessutom har den ett diagnostiksystem som bevakar felkoder och meddelar status på viktiga skyltparametrar.

 

Resenären står alltid i fokus för vår produktutveckling. Därför har självklart alla MobiLED Ultima skyltar utmärkt läsbarhet även under svåra ljusförhållanden.

 

MobiLED Ultima sätter en ny standard inom system för passagerarinformation

You may also like…

MobiLED ULTIMA

A weight reduction of up to 50% compared to existing sign generations and a minimum of 20% reduction in power consumption both result in lower fuel consumption and lower operating costs – a real economic benefit for all fleet operators.

The ultra slim design means that MobiLED Ultima signs require very little space and are therefore much easier to install inside the vehicle. The attractive appearance is completed by optionally available rounded end pieces which ensure a seamless optical integration of the sign into the vehicle.

User-friendliness has been given a particular focus. Ease of handling is enhanced by a single hand maintenance approach. Thanks to the wide operation range of 9 to 36VDC, MobiLED Ultima signs can be used for bus systems with 12VDC and 24VDC. In addition, they boast an automotive type diagnostics system with trouble codes and parameters to monitor and report back unit status and failures.

Passenger convenience is always at the forefront of our developments. Therefore, it goes without saying that all MobiLED Ultima signs offer excellent visibility even in difficult light conditions.