Mobitec Access System

Mobitec Access System är ett innovativt modulärt systempaket,

som underlättar online-baserad kommunikation mellan fordon och backoffice-funktionen.

Hjärtat i systemet är ett web- och flerklientsbaserat Content Management System – Mobitec Access Web.

Detta system möjliggör automatiska uppdateringar av innehåll såsom videos, layouts, spellistor,

ruttinformation, destinationstexter och röstutrop.

Uppdateringar kan därmed göras samtidigt – snabbt och enkelt – för alla Mobitec produkter som ingår i Access systemet.

Med Mobitec Access blir uppdateringar ett enklare arbete i stället för en tidskrävande börda.

På samma sätt hanteras uppdateringar av firmware. Även snabbmeddelande via en nyhetsticker eller

annan viktig information från operatören är möjliga på liknande sätt för alla tillhörande produkter.

Passagerare kan löpande hållas uppdaterade med eventuella händelser som påverkar resan, vilket ger dem en bättre upplevelse av kollektivtrafikresan.

Category:

Description

Feedback med statistik och diagnostik från all utrustning som felkoder, systemstatus och installerad

hård- och mjukvaruversion kan rapporteras tillbaka till kontoret genom Mobitec Access Web.

Det här hjälper fordonsoperatören att tidigt uppfatta eventuella problem och säkerställa att driften

alltid fungerar tillfredsställande – en verklig ekonomisk fördel i tider när service, tillgänglighet och punktlighet räknas mer än någonsin.

 

Mobitec Access System kan enkelt utökas genom att lägga till utrustning och funktionalitet, som t ex passagerarräkning.

Återkopplingen från dessa kan också ske genom Mobitec Access Web.

Skulle vagnparken och tjänsterna växa, kan Mobitec Access växa med dem.

Gemensamt kan vi bemästra framtida utmaningar. Med Mobitec Access, är er fordonsflotta rustad för framtiden.

You may also like…

Mobitec Access System

The Mobitec Access System is an innovative modular system package that facilitates online-based communication between vehicles and the back office.

At the heart of it is a web-based multi-client Content Management System, Mobitec Access Web, which enables automatic updates of content such as videos, layouts, playlists, route information, destination texts and voice announcements.

These updates can be done at once for all Mobitec products which are part of the Access System. Mobitec Access thus turns updating content into a pleasure – a quick and easy task instead of a time-consuming burden.

Firmware updates are handled the same way. In addition, instant messaging for a newsticker or for important information from the transport operator is possible on all connected products.

Passengers are kept up-to-date with any events that might affect their journey, which ensures they get the best travel experience on public transport.

Statistics and diagnostic feedback from all devices such as trouble codes, system status, and installed hardware and software versions are reported back into the office through Mobitec Access Web.

This helps transport operators to recognize possible problems early on and to ensure that their services are always running smoothly – a real economic benefit at times when service availability and punctuality count more than ever.

The Mobitec Access System can easily be expanded by adding new devices and features, e.g. passenger counting. Feedback from these devices is then also provided by Mobitec Access Web. If the service you offer grows, Mobitec Access will grow with it.

No matter what challenges lie ahead, we will master them together. With Mobitec Access, your fleet is ready for the future.